Het grote boek
Flox den Hartog Jager

Gedurende de wintermaanden tot februari 2023 zal StiQS in de galerie van Hawar exposeren. Daarbij zal o.a. het Grote Boek te zien zijn. Dat Grote Boek is een mooi voorbeeld hoe verschillend de uitwerking van een thema zijn kan, omdat kunstenaars hun eigen verhaal vertellen.

In 2016 organiseerde ik samen met een vriendin een beeldboektentoonstelling. Meestal zijn deze boeken heel bijzonder: het gaat immers om echte kunstwerken en ze worden vaak op een originele manier gebonden. Voor die tentoonstelling maakten we met zijn drieën een groot boek van 1x 1.20 meter. In 2021 zou dat vijf jaar geleden zijn, dus tijd voor een herhaling.

Natuurlijk deed StiQS mee: we zagen het als een afleiding in de tweede coronawinter. We besloten  dat we zouden gaan voor een groot boek en namen DRADEN als thema. Daarmee kun je veel kanten op: denk bijvoorbeeld aan de draad van Ariadne, de rode draad, de levensdraad, de leidraad, maar ook kun je denken aan verbondenheid of verwevenheid.

De levensdraad wordt tot levenspad bij Marga en het lijkt een zeer vrouwelijk en zeer vruchtbaar pad te zijn. Voor Flox is het levenspad tot het doolhof van de Minotaurus geworden en het leven wordt door haar verbeeld als Theseus, die de strijd met de Minotaurus niet uit de weg gaat. Hij pareert de problemen die hij tegenkomt en weett dat hij zegevierend uit de strijd komt.

Teuny en Nettie hebben het over de rode draad in hun leven: bij Teuny is dat de wedstrijdsport en de bergen was die dat meebrengt. En al associërend verbindt ze dat met de colorcatchers, die ze mee wast in de wasmachine en die de ondergrond vormt voor het tweede thema in haar leven: de boom. Nettie heeft een rode draad gevonden in haar hobby quilten. Quiltgroepen waren haar houvast in een leven dat door het werk van haar man vele omzwervingen kende.

Marieke en Astrid hebben zich bezig gehouden met de verwevenheid en het web. Voor Marieke wordt het web een schematische voorstelling van de 35.000 bewuste en onbewuste keuzes die je als mens per dag maakt. Je kunt vooruit, achteruit, naar links of naar rechts…. Voor Astrid is het een web, waarin het verweven letterlijk leidt tot verbondenheid.

De verbondenheid zien we ook terug in de werken van Saskia, Gonny en Riet. Saskia laat de verbondenheid zien door de draden, die ieder van ons voor haar gemaakt heeft en die in de gevilte omslag van het boek zijn verwerkt. Alle draden komen samen op één plek: StiQS. Gonny laat zien dat we samen leven en dus verbonden zijn met alle mensen, die op deze wereld wonen. Riet vertelt hoe generaties uit haar familie met elkaar verbonden zijn door hun werk: het ontwerpen van dessins. Ze verbeeldt de verbondenheid door lagen behang, die ze voorzichtig in haar werk afpelt, tot de allereerste laag van kranten op jute, de basis voor veel behang in oude huizen.

Jolanda denkt bij draden aan zijde en de route, waar langs die kostbare stof vanuit China en Japan naar het Westen kwam. Met de zijde kwamen handelswaar en ideeën mee. Maar ook ziektes als de pest en dat betekende meteen ook weer het einde van de zijderoute.

Klara verbindt in haar werk de verschillende thema’s tot een prachtig geheel: Ze begint met Ariadne en identificeert zich met haar als het doolhof waaruit Ariadne Theseus wil redden, wordt tot de plattegrond van haar geboortestad en Ariadnes draad tot haar eigen levensdraad. Mooi hoe ze verhalen naar haar hand zet en met elkaar verweven en aan elkaar verbonden heeft.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen