Een aantal leden van StiQS doet mee aan de tentoonstelling in de Koperen Knop genaamd Textielgoed – Gemaakt – Gemerkt. Daarin wordt een relatie gelegd tussen antieke textiele objecten en moderne textielkunst. De tentoonstelling loopt van 25 september t/m 13 november 2021.
Aan het werk van StiQS lid Nettie Ploeg wordt ook aandacht besteed in het tijdschrift Merkwaardig van september 2021.